Béc Mỏ Vịt Xe Phun Nước Rửa Đường

Bán béc mỏ vịt xe phun nước rửa đường tưới cây sử dụng để phun nước làm sạch bề mặt đường. Béc phun mỏ vịt được lắp đặt phía trước các loại xe phun nước nước rửa đường loại 3 khối, 5 khối, 6 khối (6m3), 7 khối, 8 khối, 9 khối, 12 khối, 15 khối, 18 khối.